השתקפותן של מגמות טכנולוגיות עולמיות בדור הבא של המוצרים לניהול ההון האנושי

אירוע כנס HR, רביעי, 2 במאי 2012, 10:40

הרצאה זו תמפה ותדגים את היכולות הפונקציונליות (Features), המשקפות מגמות אלו, במוצריהם של שחקנים בינלאומיים מובילים

ריבי אספלר

ריבי אספלר

מנהלת קווי המוצרים החדשים

Synerion

הרצאות נוספות באירוע כנס HR

Open Accessibilty Menu